Dine data


Behandling af personoplysninger i virksomheden
Janni Almosetoft CVR 31751305
Frederiksgade 79, 8000 Aarhus C
Tlf. 22903054
Email: janni.almosetoft@gmail.com    

Sådan gør jeg i klinikken

Behandlingen af personoplysninger
Den registrerede har altid ret til indsigt i egne data.

Typer af personoplysninger
I virksomheden Janni Almosetoft indhentes de nødvendige personlige oplysninger til at kunne identificere personen og til at kunne lave en behandlingsplan forud for en behandling.

Samtykkeerklæring
Der indhentes altid en skriftlig samtykkeerklæring. Dette gøres automatisk i booking systemet ellers kan der udfyldes i klinikken. 

 Behandlingen af Almindelige personoplysninger kræver informeret samtykke (mundtligt eller skriftligt indforstået), mens behandlingen af Følsomme personoplysninger kræver et udtrykkeligt samtykke (frivilligt, specifikt og informeret viljestilkendegivelse). 

 Personen har ret til at trække sit samtykke tilbage. Jeg sletter personens data. 

Ansvar
Dataansvarlig
Den dataansvarlige er klinikkens indehaver.

Databehandler:
Janni Almosetoft anvender en klientjournal, der gemmes krypteres på pc, hvorfra der tages backup dagligt. Skrevne journaler opbevares i aflåst skab.  

Gecko bookings online bookingsystem, der kun håndterer telefonnumre og navne på klienter. Bookingen af behandlingstider foregår via link på klinikkens hjemmeside. 

Der kræves brugeroprettelse og password for at kunne foretage en booking.

Kommunikation med bookingkalenderen foregår via krypteret forbindelse.

Brugeren af kalenderen kan kun se egne aftaler i kalenderen og kan gives rettigheder til selv at slette aftaler.

Efter aftale med klienten søges der gennem diverse sygeforsikringer refusion for de behandlinger, som klienten er berettiget til. Kommunikationen med disse foregår altid via krypterede hjemmesider.

Videregivelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger videregives aldrig til 3. part, uden kundens udtrykkelige skriftlige samtykke, medmindre særlovgivning siger noget andet.

 Personen har ret til at få udleveret de oplysninger, som personen selv har tilvejebragt, eller at få dem videresendt til en anden dataansvarlig.

 Opbevaring af personlige oplysninger

Alle personlige oplysninger opbevares på en passwordbeskyttet pc, der opbevares forsvarligt aflåst af den dataansvarlige. 


Dokumentation

Den dataansvarlige
Virksomheden er Janni Almosetoft CVR 31751305
Den dataansvarlige er:
Janni Almosetoft
Frederiksgade 79
8000 Aarhus C
22903054
janni.almosetoft@gmail.com

 Formålet med behandlingen af personlige oplysninger

Formålet er – ud fra kundens egne helbredsoplysninger og andre konkrete personoplysninger - at kunne identificere, diagnosticere og behandle kunden med zoneterapi, energimassage, øreakupunktur og ansigtszoneterapi og at kunne dokumentere den gennemførte behandling.

Beskrivelse af kategorier af anvendte personoplysninger
Følgende oplysninger efterspørges:
Almindelige oplysninger
Navn
Telefonnummer

Følsomme oplysninger
Helbredsmæssige forhold

CPR nr.  i forhold til sundhedsforsikringer og Sygeforsikring Danmark 

 Tidsfrister for sletning

Oplysninger, hvor sidste aktive dato er mere end 5 år gammel, destrueres på betryggende måde.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (risikovurdering)

Sikkerhedsforanstaltning

Risikovurdering*)

Adgangsforhold: passwordbeskyttet pc - lav risiko

Opbevaring: lav risiko

Svar på henvendelser pr. e-mail og aftaler om konsultation - lav risiko


*) Risikovurderingen kan være Lav, Middel eller Høj

Ved brud på sikkerheden anmeldes dette til Datatilsynet senest 72 timer efter bruddet.

 

Her oplyses det, hvad konsekvenserne af sikkerhedsbruddet er samt oplyses, hvad der er gjort for at stoppe sikkerhedsbruddet, og – hvor det er muligt – underrettes de berørte personer.

>