Q & A

Hvad koster det?

Zoneterapi uddannelsen
(Uden basisfag i anatomi, fysiologi og sygdomslære )

Alle udgifter til bøger, kopier, eksamen mv. er med i priserne.

 Pris:  Kr. 56.000

(der kan betales i månedlige rater, efter aftale med skolen, ved ratebetaling lægges 8% procent til prisen)

Kan jeg få merit? 

Du er fritaget for at tage Anatomi og fysiologi eller Sygdomslære ved følgende professioner:

 • Læge
 • Tandlæge
 • Sygeplejerske
 • Plejehjemsassistent
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Jordemor
 • Kiropraktor
 • Radiolog

Har du en af følgende professioner. Er du fritaget for at  tage Anatomi og Fysiologi. Du skal her tage Sygdomlære:

 • Radiograf
 • Afspændingspædagog
 • Mensendicklærer
 • Cand. scient. i biologi

Har du følgende profession. Er du fritaget for at tage Sygdomlære. Du skal her tage Anatomi og Fysiologi:

 • Bioanalytiker (hospitalslaborant)

Sådan gør du:
Hvis du har én af de uddannelser, som giver dispensation, indsender du behørig dokumentation i form af eksamensbeviser, autorisationsbeviser eller lignende til skolen før start af uddannelsen.


Skal jeg Til eksamen?

Der afsluttes med skriftlig eksamen 

 • Det er en 4 timers skr.eksamen hvor der vil komme spørgsmål fra hele pensum.
 • Mundtlig/praktisk eksamen er 14 dage efter at skriftlig eksamen
  Her skal der gives zoneterapi på den patient du har skrevet journal om og du skal forsvare din journal.  

Anatomi/fysiologi og Sygdomslære/farmakologi, alle fag afsluttes med eksamen hos udbyder af kurset. Disse fag skal være bestået inden din zoneterapi eksamen. 

 

Fravær

Der er mødepligt til undervisningen, og fraværet må ikke overstige 10%. Ved fravær over 10% kan der dog i særlige tilfælde indgås aftale om ekstra undervisning. 

Skolen holder regnskab med at du t kommer til timerne. Har du brug for at holde fri, aftales det med skolen. 

Tilskud til uddannelsen

Hvis du er arbejdsløs, kan der søges tilskud til uddannelsen efter gældende regler på dit lokale jobcenter.

Du kan også forhøre dig nærmere på kommunen eller hos en erhvervsvejleder vedr. revalidering og uddannelsesgodtgørelse. 


Uddannelse og arbejde er det muligt? 

Ja, du kan godt tage uddannelsen til zoneterapeut ved siden af et arbejde. På skolen kan du vælge aftenholdet, og kan passe job sammen med.
Hvis du tænker om du har tid, så er der bestemt tid til at passe et arbejde og gå i skole en´gang om ugen.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge til forberedelse/hjemmearbejde?

Som tommelfingerregel siger vi på Logos, at man skal bruge den samme tid hjemme til forberedelse, som man bruger på skolen til undervisning. Det varierer naturligvis fra elev til elev, alt efter forudsætninger og erfaringer. Det vil være praktisk arbejde der fylder mest.  

Hvilken forskel er der på de forskellige uddannelser og skoler?

Der findes i Danmark en del forskellige zoneterapeutuddannelser og skoler og det er derfor vigtigt at man finder ud af, præcis hvad man søger i en uddannelse.Det er jo altid en tillidssag, at finde den rette skole og vi anbefaler dig derfor at besøge de skoler, der kunne have din interesse. På den måde kan du få et indtryk af lokaler, materialer og stemningen de forskellige steder. 

Zoneterapiskolen Logos har eksisteret i mange årog har uddannet tusindvis af behandlere og er dermed kendt blandt zoneterapeuter. 

Med en zoneterapeutuddannelse i bagagen får du et solidt fundament, godt rustet til et selvstændigt erhverv. 

Du får et professionelt forløb, hvor aftaler og struktur er på plads fra start til slut med eksamen under kontrollerede forhold.


 

>